اخبار شرکت

تعداد آیتم ها در هر صفحه

تولید نهایی دستگاه اندازه گیری خاصیت فیلتر پذیری روغن به صورت اتوماتیک

طراحی، ساخت و تولید نهایی دستگاه Filter Ability of Enging Oil مطابق با استاندارد های بین المللی برای اولین بار در دنیا به صورت تمام اتوماتیک

راه اندازی آزمون Stray Gassing برای روغن نو ترانسفورماتور

اضافه شدن یک آزمون جدید به مجموعه آزمایش های آنالیز روغن ترانسفورماتور در آزمایشگاه پویش