دستگاه های تولیدی

شرکت پایش وضعیت یکتا شرق با بهره گیری از تجارب کادر مجرب و مدیران با تجربه و جوان و با پشتوانه 25 سال تجربه در زمینه خدمات آزمایشگاهی آنالیز روغن ، سوخت و گریس تا کنون موفق به طراحی بیش از 23 دستگاه آزمایشگاهی مطابق با استاندارد های جهانی شده است. برتری محصولات تولیدی این شرکت در مقایسه با رقبا، استفاده از بهترین قطعات مکانیکی و الکترونیکی است که نتیجه آن همترازی دقت دستگاه با برترین نمونه های خارجی تولید کننده و تطابق کامل با استاندارد است. همچنین تمام این تجهیزات تولیدی شامل هجده ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش است.

         لیست دستگاه های تولیدی به شرح زیر است :
 
نام نام انگلیسی استاندارد دستگاه
دستگاه اندازه ­گیری نقطه قطره شدن گریس­ های روان­کاری Dropping Point of Lubricating Grease Work ASTM D566
اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس روان کننده در گستره دمای وسیع
 
Determination of Dropping Point of Lubricating Grease over wide temperature range ASTM D2265
دستگاه اندازه­ گیری صمغ در سوخت از طریق تبخیر Gum Content in fuels by jet Evaporation ASTM D381
دستگاه تعیین مقاومت گریس در مقابل شستشو با آب Water Washout Tester ASTM D1264
دستگاه اندازه­ گیری پایداری اکسیداسیون روغن­ های توربین بخار بوسیله ظرف گردان تحت فشار Oxidation Stability Tester – RBOT ASTM D2272
دستگاه تعیین میزان ممانعت از زنگ ­زدگی روغن Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water ASTM D665
دستگاه اندازه ­گیری قابلیت جدا شدن آب از روغن Demulsibility IP19
تعیین میزان نفوذپذیری گریس Cone Penetration of Lubricating Grease ASTM D217
دستگاه تعیین خصوصیت کف کنندگی روغن­ های روان­ کننده Foaming characteristics of Lubricating oils ASTM D892
تقطیر فرآورده ­های نفتی در فشار خلاء VACCUM Distillation System ASTM D1160
تخمین ذرات آسیب رسان در گریس ­های روان­کاری Estimation of Deleterious Particles in Lubricating Grease ASTM D1404
اندازه ­گیری کربن باقی­مانده از محصولات نفتی به روش رمز باتوم Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D524
دستگاه اندازه­ گیری تفکیک ­پذیری روغن­ های نفتی و سیالات سنتزی از آب Water Separability of Petroleum oils and Synthetic Fluids ASTM D1401
اندازه­ گیری مقدار ناچیز رسوبات در روغن­ های روان­ کننده Water & Sediment in lubricating oils ASTM D96
ASTM D2273
دستگاه اندازه­ گیری پایداری اکسیداسیون روغن­ های عایق کننده Oxidation Stability of mineral Insulating oil Instruction BS148
IEC 61125C
دستگاه بررسی پتانسیل خوردگی در مقابل گوگرد Potentially Corrosive Sulfur IEC 32535
دستگاه اندازه ­گیری میزان خوردگی ترکیبات نفتی روی صفحات مسی Copper Strip Corrosion – Oil & Grease ASTM D130
دستگاه اندازه­ گیری اتلاف تبخیر روغن موتور مالتی گرید Evaporation Loss - Noack ASTM D5800
دستگاه تعیین میزان فشارپذیری روغن و گریس به روش سایش و فشار شدید FOUR-BALL Wear and Extreme Pressure Test Machine ASTM D2783
ASTM D2596
ASTM D2266
ASTM D4172
دستگاه اندازه ­گیری گرانروی کینماتیک محصولات نفتی تیره و شفاف Kinematic Viscometer ASTM D445
دستگاه اندازه ­گیری قابلیت جداسازی هوای وارد شده روغن­ های توربین­ های بخار Air Release Value ASTM D3427
دستگاه اندازه ­گیری میزان خاصیت کف کنندگی در دمای بالا (150 درجه سانتی­گراد) High Temperature Foaming Characteristics ASTM D6082
دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک روغن در دمای 40 و 100 درجه سانتی گراد با دقت دمایی 0.02 درجه سانتی­گراد-تیوپ ­ها مدل آبلهلد ( قابلیت سفارش تا 6 محفظه ویسکومتر) + آپشنال سیتستم دیجیتال محاسبات و ذخیره داده + امکان کالیبراسیون در دمای خاص دیگر هنگام سفارش ممکن است. Kinematic Viscometer / 0.02  Stablity ASTM D445
دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک روغن (به همراه سیرکولاتور مخصوص) در دمای 30- ( منفی 30 ) درجه سانتی گراد با دقت دمایی 0.05 درجه سانتی­گراد + امکان کالیبراسیون در دمای منفی خاص دیگر تا 35 درجه سانتی گراد هنگام سفارش ممکن است. Kinematic Viscometer / 0.05  Stablity ASTM D445
دستگاه اندازه ­گیری جداپذیری روغن از گریس Oil Separation from Lubricating Grease During ASTM D1742
دستگاه اندازهگیری قابلیت فیلتر شدن روغن موتور Filter Ability of Engine Oil ASTM D6794
ASTM D6795 
دستگاه اندازه­ گیری میزان پایداری در برابر اکسیداسیون روغن توربین Oxidation Characteristic of Turbine oil ASTM D943
ASTM D2274
ASTM D7873
دستگاه اندازه گیری نقطه انجماد ضد یخ Freezing Point of Aqueous Engine Coolants ASTM D1177
دستگاه اندازه گیری نقطه جوش ضد یخ Boiling Point of Engine Coolants ASTM D1120
دستگاه اندازه گیری خاصیت کف کنندگی ضد یخ Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware ASTM D1881
دستگاه بررسی خوردگی آلیاژهای مختلف (Glassware) ضد یخ Corrosion Test For Engine Coolants in Glassware ASTM D1384
دستگاه اندازه ­گیری خوردگی آلومینیوم و آلیاژهای مربوطه Corrosion Of Cast Aluminum Alloys in Engine Coolants Under Heat Rejecting Conditions ASTM D4340
سیستم اندازه ­گیری حفره­  زائی در پمپ آب خودرو Cavitation Corrosion and Erosion- Corrosion Characteristic Of Aluminum Pumps With Engine Coolants ASTM D2809
سیستم شبیه­ سازی خوردگی در حال کار Simulated Service Corrosion Testing of Engine Coolants ASTM D2570
پایداری هیدرولیکی روغن­ها­ی هیدرولیک Hydrolytic Stability of Hydraulic Oils ASTM D2619
خاصیت فیلترشدن روغن­های هیدرولیک Filter Ability of Hydraulic Oils Afnor (wet:nf-e48-6918 Dry: nf-e48 – 690)
اندازه ­گیری پایداری حرارتی روغن­ های هیدرولیک Thermal Stability of Hydraulic Oils Cincinnati Milacron Procedure a or b.
بررسی خاصیت جداشدن آب از روغن ­های هیدرولیک Demulsibility characteristics of Hydraulics Oils ASTM D2711
     تمام قطعات مکانیکی و الکترونیکی به کار رفته در دستگاه­ها از برندهای معتبر در دنیا می­باشند.
      دستگاه­ها دقیقا مطابق با استاندارد روش آزمون طراحی و تولید می شوند و همه پارامترها مطابق با استاندارد تحویل خواهد شد.
      1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش