لیست دوره های آموزشی

دپارتمان آموزش و مشاوره شرکت فنی مهندسی پویش دوره های آموزشی زیر را برگزار می نماید :
 
 • لیست دوره ها :

 • پایش وضعیت  و عیب یابی ترانسفورماتورها از طریق آنالیز روغن و گازکروماتوگرافی
 • پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات مکانیکی از طریق آنالیز روغن و ذرات فرسایشی
 • روانکاری توربین­ها و کمپرسورها
 • معرفی انواع گریس ها، خواص و کاربردهای آن
 • انواع روانکار و روانکاری در موتور

دوره آموزشی  p110 : پایش وضعیت  و عیب یابی ترانسفورماتورها از طریق آنالیز روغن و گازکروماتوگرافی

هدف دوره: آشنایی کارشناسان بخش نگهداری و تعمیرات با برنامه آنالیز روغن ترانسفورماتورها به منظور کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر و ایجاد قابلیت اطمینان در ترانسفورماتورها
زمان دوره : 2 روز
معرفی OCM
بررسی مهمترین عوامل خرابی و کاهش عمر ترانسفورماتورها
آشنایی اجمالی با انواع روغن ترانسفورماتورها (معدنی و غیر معدنی)
آشنایی با انواع آزمون های فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی روغن های ترانسفورماتور
ارزیابی خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی روغن ترانسفورماتور در حال کار بر اساس استاندارد IEC 60422
ارزیابی خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی روغن نو ترانسفورماتور بر اساس استاندارد IEC 60296
ارزیابی خواص فیزیکی ، شیمیایی و الکتریکی روغن های عایقی نو و در حال کار غیر معدنی بر اساس استانداردهای مرتبط
آشنایی با آزمون فورفورال
چگونگی تشخیص اقدامات اصلاحی به­موقع (تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی و تعویض روغن) بر روی روغن ترانسفورماتورها
بررسی نحوه اختلاط روغن ها
مکانیزم تولید گاز در ترانسفورماتورها
معرفی انواع خطاها در ترانسفورماتورها
تحلیل نتایج آزمون گازکروماتوگرافی بر اساس استاندارد IEEE C57.104
روش گازهای کلیدی
روش راجرز
روش دورنبرگ
تحلیل نتایج آزمون گازکروماتوگرافی بر اساس استاندارد IEC 60599
روش نسبت گازها
روش مثلث دوال
بررسی روش های جدید تحلیل گازهای محلول در روغن
بررسی پیری و تخمین عمر ترانسفورماتورها بر اساس استاندارد IEC TR 62874
بررسی فرآیندهای اصلی تخریب عایق کاغذی در ترانسفورماتورها
معرفی آزمون­های اولیه و تکمیلی در بررسی فرآیندهای پیری عایق کاغذی
روش نمونه­گیری از ترانسفورماتورها
پرسش و پاسخ


دوره آموزشی p111 : پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات مکانیکی از طریق آنالیز روغن

هدف دوره: آشنایی کارشناسان بخش نگهداری و تعمیرات با برنامه آنالیز روغن به منظور کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر و ایجاد قابلیت اطمینان در تجهیزات مکانیکی
زمان دوره : 2 روز
 1. معرفی OCM
 2. استراتژی نگهداری و تعمیرات
 3. نقش CM در اجرای برنامه PM
 4. کنترل کیفیت، صحت و مطابقت روغن های مصرفی
 5. آشنایی با برخی از استانداردهای آنالیز روغن (ASTM، ISO و ...)
 6. آشنایی با آزمون­های آنالیز روغن
 7. نحوه تحلیل و تفسیر نتایج آزمون­ها
 8. انتخاب روغن معادل و ارزیابی آن
 9. ارزیابی تغییرات خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی روغن­ها و اثرات آنها بر دستگاه
 10. شناسایی و کنترل آلودگی روغن نو و روغن در حال کار
 11. شناسایی و کنترل سطح تمیزی روغن نو و روغن در حال کار
 12. بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند کاهش عمر و افزایش فرسایش در ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی
 13. بررسی پارامترهای تعیین کننده اقدامات اصلاحی بر روی روغن
 14. ارزیابی عمر روغن و پارامترهای تعیین کننده زمان تعویض روغن
 15. ارزیابی روند فرسایش قطعات
 16. بررسی فرسایش عادی و یا غیر عادی در تجهیزات
 17. بررسی چگونگی ایجاد برنامه OCM در صنایع مختلف
 18. بررسی روش، نقاط، تناوب نمونه­گیری از تجهیزات و آزمایش­های روتین مناسب
 19. پرسش و پاسخ

 
دوره آموزشی p112 : روانکاری توربین­ها و کمپرسورها
هدف دوره: آشنایی کارشناسان بخش نگهداری و تعمیرات با برنامه آنالیز روغن به منظور کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر و ایجاد قابلیت اطمینان در تجهیزات مکانیکی
زمان دوره : 2 روز
 1. معرفی اجمالی انواع توربین­ها
 2. نقش روغن در توربین­ها
 3. بررسی اجزای سیستم روانکاری توربین­ها
 4. بررسی خواص روغن های توربین و نحوه فرمولاسیون آنها
 5. معرفی انواع روغن های پایه معدنی و فرایند تولید آن
 6. معرفی روغن های پایه سنتزی
 7. مقایسه روغن های پایه معدنی و پایه سنتزی
 8.  معرفی آزمون های لازم بر روی روغن های توربین
 9. بررسی خواص افزودنی های موجود در روغن های توبین
 10. بررسی طول عمر روغن های توربین و عوامل کاهش آنها
 11. معرفی محصولات اکسیداسیون روغن های توربین و راه های حذف آنها
 12. بررسی سطح تمیزی روغن بر اساس استانداردهای ISO و NAS
 13. بررسی سازگاری روغن های توربین
 14. بررسی استانداردهای روغن های نو و در حال کار توربین
 15. بررسی چگونگی تحلیل و تفسیر نتایج آزمون های روغن توربین ها
 16. طبقه بندی روغن های توربین بر اساس استاندارد ISO 6743-06
 17. معرفی اجمالی ساختار کمپرسورها
 18. عوامل مهم در انتخاب روغن مناسب جهت استفاده در کمپرسورها
 19. خواص روغن های کمپرسور
 20. معرفی روغن های پایه کمپرسور و طبقه­بندی آنها بر اساس استانداردهای ISO 6743-06 و ISO 6743-3
 21. پرسش و پاسخ
 

 
دوره آموزشی p113 : معرفی انواع گریس ها، خواص و کاربردهای آن
هدف دوره: آشنایی کارشناسان بخش نگهداری و تعمیرات با برنامه آنالیز روغن به منظور کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر و ایجاد قابلیت اطمینان در تجهیزات مکانیکی
زمان دوره : 2 روز
 
 1. تعریف و تاریخچه گریس
 2. خواص گریس و لزوم استفاده از آن
 3. مزایا و معایب استفاده از گریس ها
 4. معرفی اجزای تشکیل دهنده گریس
 5. معرفی انواع گریس ها با توجه به نوع روغن پایه و ماده سفت کننده
 6. معرفی مشخصه ها و طبقه بندی گریس ها
 7. معرفی آزمون های لازم بر روی گریس ها
 8. بررسی سازگاری گریس های مختلف
 9. مشخصات و خواص برخی از گریس های پر کاربرد در صنایع
 10. بررسی نکاتی که باید در انتخاب گریس در نظر گرفته شود
 11. بررسی چگونگی تعیین فواصل زمانی تعویض گریس
 12. تاثیر انبارداری بر خواص گریس ها
 13. نحوه ساخت گریس
 14. آشنایی با دستورالعمل پایه ای ساخت برخی از گریس های پر کاربرد
 15. بررسی سطح مرغوبیت گریس ها
 16. معرفی گریس­های سنتزی
 17. پرسش و پاسخ

 
دوره آموزشی p114 : انواع روانکار و روانکاری در موتور

هدف دوره: آشنایی کارشناسان بخش نگهداری و تعمیرات با برنامه آنالیز روغن به منظور کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر و ایجاد قابلیت اطمینان در تجهیزات مکانیکی
زمان دوره : 2 روز
 1. معرفی اجمالی انواع موتورها و ساختار آنها
 2. بررسی وظیفه روغن در موتورها
 3. بررسی نوع طبقه بندی روغن های موتوری
 4. بررسی روغن های موتور تک و چند درجه ای و بررسی محدوده دمایی عملکرد آنها
 5. بررسی طبقه بندی روغن ها از لحاظ کیفیت و سطح مرغوبیت
 6. معرفی برخی از استانداردهای متداول در صنعت خودرو
 7. چگونگی ساختار روغن های موتور و بررسی اجمالی اجزای آن
 8. معرفی آزمون های لازم جهت بررسی کیفیت انواع روغن موتور
 9. معرفی و مقایسه خواص روغن های معدنی و غیر معدنی
 • روغن های معدنی
 • روغن های سنتزی
 • روغن های استر
 1. بررسی انواع افزودنی های مورد استفاده در روغن های موتور و اثرات آنها
 2. بررسی مکانیزم تولید رسوب در روغن موتور
 3. بررسی عواملی که سبب خرابی روغن می شود
 4. بررسی انواع آلودگی های داخلی و خارجی در روغن های موتور
 5. بررسی منشاً عناصر فرسایشی در روغن موتور
 6. پرسش و پاسخ
 
معرفی اساتید و مدرسین دوره های آموزشی

آقای مهندس کیومرث مسعودی معاون فنی شرکت و مدیر واحد آنالیز روغن
مهندس کیومرث مسعودی، 34 سال سابقه کار در صنعت و آموزش،
بیش از بیست سال تجربه در اجرا برنامه Oil Condition Monitoring
و برگزاری دوره های تخصصی در صنعت کشور
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1363
کارشناس ارشد OCM (تجهیزات الکتریکی و مکانیکی)
از سال 1359 تا 1373 مدرس دوره های آموزش عالی آموزش و پرورش،
عضو فعال کمیته های تدوین دروس تخصصی دوره های کاردانی
1373 تا 1376 رئیس قسمت برق و ابزار دقیق کارخانجات شیشه قزوین
1376 تا 1378 معاون فنی شرکت توان کاو
1378 تا 1395 معاون فنی شرکت البرز تدبیر کاران
از 1396 تاکنون معاون فنی و عضو هیئت مدیره شرکت پایش وضعیت یکتا شرق (پویش)
هم اکنون مسئول دپارتمان آزمایشگاه آنالیز روغن ترانسفورماتورها در شرکت فنی مهندسی پویش
مهم­ترین فعالیت ها در بیست سال گذشته:
مدرس OCM انجمن نت ایران
مدرس OCM کانون CM  ایران
بیش از بیست سال طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه آنالیز روغن
بیش از بیست سال طراحی و اجرا دوره های آموزشی OCM
ارائه دهنده هزاران سمینار و کنفرانس OCM  در صنایع کشور
ترجمه وجمع آوری کتاب آنالیز روغن و گازکروماتوگرافی ترانسفورماتورها، ناشر شرکت پایش وضعیت یکتا شرق (پویش)، 1397

 
 
آقای مهندس محمود ترکی ، ریاست هیئت مدیره و مدیر تحقیقات و آموزش
زمینه های فعالیت علمی و پژوهشی :
مهندس شیفت در شرکت سهامی الیاف، دی 1360 تا شهریور 1363
پژوهنده واحد روان کننده­های پژوهشگاه صنعت نفت ، 1363 تا 1368
رئیس واحد روان کننده­های پژوهشگاه صنعت نفت ، 1368 تا 1372
معاون طرح و تولید پژوهشگاه صنعت نفت، 1372 تا 1376
معاون پشتیبانی فنی پژوهشگاه صنعت نفت، 1376 تا 1382
رئیس مرکز تحقیقات انرژی پژوهشگاه صنعت نفت، 1382 تا 1386
رئیس پردیس پژوهش و توسعه پایین دستی صنعت نفت 1386 تا 1387
سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ( با حفظ سمت ) 1388 تا 1389
معاون فناوری و امور بین­الملل، بهمن 1388 تا کنون
رئیس پردیس پژوهش و توسعه در انرژی و محیط زیست، 1387 تا مهر ماه 1395
عضو هیئت رئیسه پژوهشگاه صنعت نفت ، بهمن 1388 تا مهر ماه 1395
فعالیت های علمی :
    کتاب :
اصول روانکاری، ناشر پژوهشگاه صنعت نفت ، 1372
راهنمای علمی روان کاری ماشین آلات صنعتی ، ناشر پژوهشگاه ، 1382
راهنمای عملی روان­کاری ماشین­آلات صنعتی، ناشر شرکت پایش وضعیت یکتا شرق (پویش) 1397
مقالات :
سنتز و ارزیابی مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی روغن ، مجله تحقیق شماره 93
سنتز و ارزیابی موتوری ماده افزودنی آلکلیل آریل سولفونات به عنوان ماده پاک کننده در روغن، مجله تحقیق شماره 97
فعالیت های علمی و آموزشی:
راهنمای پایان نامه دو دانشجوی فوق لیسانس ( یک دانشجو مهندس شیمی  و یک دانشجو شیمی )
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت تا مهر ماه 1395
عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت تا مهر ماه 1395
عضو کمیته علمی، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی از سال 88 تا کنون  ( شورای جهانی انرژی )
ثبت اختراع :
ساخت ماده بالا برنده شاخص گرانروی روغن­های روان کننده ( شماره ثبت 26015 ، تاریخ ثبت 9/9/77 )

 
 
آقای مهندس حامد جباری ، کارشناس ارشد تحلیل
كارشناس فني مجتمع بين المللي گسترش فن آوري اطلاعات تهران (از سال 86 تا 87)
كارشناس فنی شركت فني و مهندسي البرز تدبير كاران (از سال 87 تا 97)
مدیر کنترل کیفی مجتمع بين المللي گسترش فن آوري اطلاعات تهران (سال 1397)
مدرس دوره های پایش وضعیت تجهیزات از طریق آنالیز روغن (از سال 91 تا کنون)
مشاور در خصوص چگونگي ايجاد برنامه OCM در صنايع مختلف
همکاری در جهت تالیف و ترجمه کتاب پایش وضعیت ترانسفورماتورها از طریق آنالیز روغن و گازکروماتوگرافی (سال انتشار 1390)
کارشناس ارشد تحلیل شرکت پایش وضعیت یکتا شرق

 
لطفا در مورد چگونگی برگزاری و تعرفه دوره ها با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.