پیام های آموزشی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

پیام آموزشی شماره 14

به منظور ارزیابی خواص روغن نو و روغن کارکرده ترانسسفورماتورها، ضروریست نوع روغن را بدانیم و بر مبنای استانداردهای مربوط به هر نوع روغن و آزمون های در نظر گرفته شده در استانداردهای مرتبط، ارزیابی را انجام دهیم...

پیام آموزشی شماره 13

فعال شدن ترکیبات گوگردی در روغن ترانسفورماتور موجب خوردگی اجزای فلزی ترنسفورماتور می شود. با انجام آزمون ...

پیام آموزشی شماره 12

رآکتورهای در شبکه های فشار قوی وظیفه تزریق بار راکتیو به شبکه را به عهده دارند...

پیام آموزشی شماره 11

شاخصه های گازی روغن های عایقی در اثر تنش حرارتی در 120 درجه سانتیگراد، جدا از تاثیر مواد دستگاه و یا تنش های الکتریکی، با انجام آزمون Stray Gassing تعیین می شود...

پیام آموزشی شماره 10

اگر ترانسفورماتوری دچار خطای داخلی فعال بوده و گازهای محلول در روغن بسیار افزایش یافته است ...

پیام آموزشی شماره 9

ساختار بوشینگ های روغنی مشابه ساختار بخش اکتیوپارت ترانسفورماتور می باشد ...

پیام آموزشی شماره 8

طول عمر ترانسفورماتور مستقیما وابسته است به سلامت عایق کاغذی. عایق کاغذی در ...

پیام آموزشی شماره 7

یکی از خواص مهم روغن جهت ارزیابی عمر ترانسفورماتورها، پایداری اکسیداسیون می باشد. مدت زمان انجام آزمون ...

پیام آموزشی 6

اقدامات لازم جهت کنترل و مراقبت میزان آنتی اکسیدان در روغن های نوع Inhibited

پیام آموزشی شماره 5

دسته بندی روغن نو از نظر میزان آنتی اکسیدان موجود: بر این اساس روغن های نو به 3 دسته تقسیم می شوند.شامل: ...

پیام آموزشی شماره 4

نقش آلودگی¬های PCA اضافی و PCB بیش از حد مجاز هرچند افزودن پلی آروماتیک¬ها در روغن معدنی موجب افزایش پایداری اکسیداسیون و کاهش تولید گاز اضافی در روغن می¬شوند ولی در صورتی¬که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در گاز اضافی در روغن می¬شوند ولی در صورتی¬که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در مقابل ولتاژ ضربه را کاهش می¬دهند، امکان ایجاد صاعقه داخل روغن را افزایش داده و در مقادیر بیش از حد مجاز در روغن، از نظر سلامتی نیز مضر خواهد بود (سرطان¬زا هستند). به همین دلیل مقادیر بیش از حد مجاز آلودگی تلقی می¬گردد. وجود آلودگی پلی کلرینیتد بی فنیل (آسکارل) بیش از حد مجاز در روغن از نظر سلامتی مضر می¬باشد.

پیام آموزشی شماره 3

شایع­ترین آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور گرد و خاک (سیلیس) رطوبت بیش از حد مجاز ترکیبات فوران افزون بر مقادیر مجاز ترکیبات پلی آروماتیک بیش از حد مجاز آسکارل ذرات معلق اضافه­تر از حد مجاز با ارزیابی مستمر آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور و اقدام به موقع، از پیری زودرس روغن و ترانسفورماتور و خرابی جلوگیری می­شود.

پیام آموزشی شماره 2

جهت ارزیابی درست کیفیت روغن و انجام درست DGA در ترانسفورماتورها بسیار مهم است که نوع روغن از دیدگاه­های زیر مشخص باشد: از نظر میزان آنتی اکسیدان (Inhibitor , Trace Inhibitor, Un inhibitor) از نظر پایه: معدنی، سیلیکونی، استر طبیعی، استر سنتزی از نظر اینکه نمونه از کدام قسمت برداشته شده: مخزن اکتیوپارت، تپ­چنجر، بوشینگ، کنسرواتور، رله بوخ­هلتس و یا مخزن راکتور

پیام آموزشی شماره 1

با انجام DGA احتمال وجود خطای داخلی در زمان عمل کرد رله بوخ هلتس را بررسی کنیم: تاکید میگردد که هرزمان رله بوخ هلتس فرمان آلارم و یا فرمان تریپ دهد، باید جهت ارزیابی احتمال خطا داخلی ترانسفورماتور از روغن قسمت اکتیو پارت و روغن تپ چنجر( اگر تپ چنجر تحت بار انجام میشود)نمونه گیری نموده و تست GC انجام و با تحلیل DGA از احتمال وجود خطای داخلی اطمینان حاصل نمود.