دریافت نتایج از طریق سایت شرکت (اینترنتی)

مشتریان گرامی با استفاده از لینک زیر و وارد نمودن شناسه کاربری و رمز عبور میتوانند نتایج و گزارشات آزمایشگاه را به صورت اینترنتی دریافت نمایند.

 

TOLS Logo1