طراحی و ساخت جدیدترین دستگاه اتوماتیک نوآک ASTM D5800

تیم فنی شرکت پویش با بهره گیری از تجارب 15 ساله در ساخت دستگاه نوآک ( ASTM D5800 ) جدیدترین مدل این دستگاه را طراحی کرده است که هم اکنون در دو آزمایشگاه همکار استاندارد تهران نصب و راه اندازی شده است. تمام پارامترهای دستگاه از جمله پروفایل دمایی و کنترل فشار به صورت اتوماتیک کنترل می شود و همچنین دستگاه و نتایج آن با استفاده از CRM های امریکایی ساخت شرکت TANNAS تحویل می گردد.

شما می توانید کاتالوگ و منوآل دستگاه را از اینجا دانلود کنید.