تماس با پویش

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید

همکاران ما در پویش

مهندس محمد جواد مسعودی
مدیرعامل
مهندس محمود ترکی جوشقانی
رئیس هیئت مدیره ، معاونت علمی و آموزشی

تلفن داخلی 403

مهندس کیومرث مسعودی
عضو هیئت مدیره ، معاونت فنی و مهندسی

تلفن داخلی 404

سرکارخانم صدری
مدیر داخلی و رئیس دفتر مدیرعامل

تلفن داخلی 401

آقای میرزانژاد
کارشناس واحد پذیرش

تلفن داخلی 101 الی 102

سرکارخانم مومنی
کارشناس واحد پذیرش

تلفن داخلی 103

آقای مهندس چهره قانی
مدیر ارشد واحد آزمایشگاه

تلفن داخلی 305

سرکارخانم فرجی
مدیر کیفی واحد آزمایشگاه

تلفن داخلی 201

آقای مهندس جباری
مدیر واحد تحلیل و نمونه گیری

تلفن داخلی 304

آقای مهندس محمدتقی
کارشناس واحد تحلیل

تلفن داخلی 307

آقای مهندس نوری
کارشناس واحد تحلیل و نمونه گیری

تلفن داخلی 306

آقای مهندس مجتبی مسعودی
مدیر واحد ساخت و فنی

تلفن داخلی 121

آقای خوشنویسان
کارمند واحد ساخت و فنی

تلفن داخلی 120

آقای مهندس سیمرغ
مدیر واحد فروش

تلفن داخلی 105

سرکارخانم احمدوند
کارشناس ارشد واحد فروش

تلفن داخلی 303

سرکارخانم افضل آبادی
کارشناس واحد فروش

تلفن داخلی 301

آقای مهندس محمدتقی
کارشناس واحد آموزش

تلفن داخلی 307

آقای صیدی
مدیر مالی

تلفن داخلی 110

آقای شکیبایی
کارشناس واحد مالی

تلفن داخلی 112

سرکارخانم موسوی
کارمند واحد مالی

تلفن داخلی 109

آقای مهندس حسینی
مدیر بازرگانی و امور قراردادها

تلفن داخلی 107

سرکارخانم نوروزی
کارشناس ارشد بازرگانی و امور قراردادها

تلفن داخلی 104

آقای سرابی
کارشناس بازرگانی و امور قراردادها

تلفن داخلی 108

آقای ملکی
کارشناس بازرگانی و امور قراردادها

تلفن داخلی 106

با ما در تماس باشید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید