پایش وضعیت یکتا شرق

با ما در ارتباط باشید

همکاران ما در پویش

مهندس محمد جواد مسعودی
مدیرعامل
مهندس محمود ترکی جوشقانی
رئیس هیئت مدیره ، معاونت علمی و آموزشی

تلفن داخلی 406

مهندس کیومرث مسعودی
عضو هیئت مدیره ، معاونت فنی و مهندسی

تلفن داخلی 404

سرکارخانم صدری
مدیر داخلی و رئیس دفتر مدیرعامل

تلفن داخلی 401

آقای مهندس ملکی
سرپرست واحد پذیرش

تلفن داخلی 101 الی 102

سرکارخانم مومنی
کارشناس واحد پذیرش

تلفن داخلی 103

آقای مهندس چهره قانی
مدیر ارشد واحد آزمایشگاه

تلفن داخلی 305

سرکارخانم فرجی
مدیر کیفی واحد آزمایشگاه

تلفن داخلی 204

آقای مهندس جباری
مدیر واحد تحلیل و نمونه گیری

تلفن داخلی 304

آقای مهندس محمدتقی
کارشناس واحد تحلیل

تلفن داخلی 309

آقای مهندس نوری
کارشناس واحد تحلیل و نمونه گیری

تلفن داخلی 307

آقای مهندس مجتبی مسعودی
مدیر واحد ساخت و فنی

تلفن داخلی 111

آقای خوشنویسان
کارمند واحد ساخت و فنی

تلفن داخلی 120

آقای مهندس سیمرغ
مدیر واحد بازرگانی

تلفن داخلی 105

سرکارخانم نوروزی
کارشناس ارشد واحد بازرگانی

تلفن داخلی 302

سرکارخانم احمدوند
کارشناس ارشد واحد فروش

تلفن داخلی 303

آقای مهندس محمدتقی
کارشناس واحد آموزش

تلفن داخلی 309

آقای دکتر مختاری
مدیر مالی

تلفن داخلی 110

آقای سرابی
رئیس واحد مطالبات و بیمه

تلفن داخلی 108

سرکارخانم موسوی
کارمند واحد مالی

تلفن داخلی 109

با ما در تماس باشید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید